Współpraca

Zasady współpracy z klientami:

 

– rozmowa wstępna, rozeznanie sprawy – gratis

– brak sztywnego cennika, indywidualne uzgadnianie z Klientem ceny umownej za usługę

– skuteczne doprowadzanie sprawy do końca, nie rezygnowanie w przypadkach trudnych
lub  spornych

– branie pod uwagę wszystkich aspektów sprawy – relacji rodzinnych między np
współwłaścicielami nieruchomości, interesów prawnych stron, możliwości finansowych
klientów itp

betterwebsite.pl