Specjalizacja

Specjalność  firmy:

Wykonywanie pomiarów, dokumentacji  i  opinii  do celów prawnych:

– ustalanie granic prawnych – rozgraniczenia, także w przypadkach skomplikowanych i
spornych

– wznawianie granic ustalonych uprzednio

– wykonywanie wykazów zmian gruntowych do ksiąg wieczystych

– wyjaśnianie i usuwanie niezgodności pomiędzy dokumentami prawnymi a geodezyjnymi

– wykonywanie projektów i opinii dotyczących dojazdów do działek które nie mają

  prawnie ustanowionego dojazdu od drogi publicznej (służebności tzw. drogi koniecznej)

– podziały nieruchomości do różnych celów – zniesienia współwłasności, wydzielenia

  działek pod istniejące budynki, wydzielenia nowych działek niezabudowanych,
wydzielenia pod drogi dojazdowe

– wykonywanie map do celów prawnych, np pod zasiedzenie nieruchomości

betterwebsite.pl