Dotychczasowi klienci firmy:

– klienci indywidualni

– pośrednictwa nieruchomości

– kancelarie adwokackie

– firmy architektoniczne i budowlane

– spółdzielnie mieszkaniowe

– urzędy administracji rządowej i samorządowej

– sądy i komornicy sądowi (usługi wykonywane jako biegły sądowy)